Взаимодействия

Взаимодействия на МИДИАНА табл. 3 мг. / 0.3 мг. * 21 + 7, MIDIANA tabl. 3 mg. / 0.3 mg. * 21 + 7

Взаимодействия на МИДИАНА табл. 3 мг. / 0.3 мг. * 21 + 7, MIDIANA tabl. 3 mg. / 0.3 mg. * 21 + 7 с лекарства, храни, заболявания и активни съставки. Научете с какво взаимодейства МИДИАНА табл. 3 мг. / 0.3 мг. * 21 + 7, MIDIANA tabl. 3 mg. / 0.3 mg. * 21 + 7 и какви са възможните последствия.

Взаимодействия на МИДИАНА табл. 3 мг. / 0.3 мг. * 21 + 7, MIDIANA tabl. 3 mg. / 0.3 mg. * 21 + 7 с лекарства и други продукти съдържащи активни съставки:

Взаимодействия на МИДИАНА табл. 3 мг. / 0.3 мг. * 21 + 7, MIDIANA tabl. 3 mg. / 0.3 mg. * 21 + 7 с храни и напитки:

© 2007 - 2020 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook