Взаимодействия

Взаимодействие на ИМУН СЪПОРТ сироп 237 мл., IMMUNE SUPPORT syrup 237 ml. с C07AB04 - ацебутолол (acebutolol)

Това взаимодействие е умерено клинично значимо. При възможност избягвайте комбинациите! Изключение са случаите, когато се налага лечение поради специфични нужди.

Една от активната съставка на ИМУН СЪПОРТ сироп 237 мл., IMMUNE SUPPORT syrup 237 ml. е "A11AA - Мултивитамини с минерали (Multivitamins with minerals)" която взаимодейства с "C07AB04 - ацебутолол (acebutolol)" по следният начин:

Корекция на дозовия интервал: едновременното приложение с калциеви соли може да понижи бионаличността на атенолол (atenolol) и евентуално други бета-блокери. Точният механизъм на взаимодействие не е известен.

В шест здрави субекта, 500 мг калций (като лактат, карбонат и глюконат) намалява средната пикова плазмена концентрация (Cmax) и площта под кривата концентрация-време (AUC) на атенолол (100 мг) с 51% и 32%, съответно. Елиминационният полуживот се увеличава с 44%. Дванадесет часа след комбинацията, активността на бета-блокера (който е показан за потискане проява на тахикардия) е намалена, в сравнение със самостоятелното приложение на атенолол. Въпреки това, по време на 4-седмично лечение на шест пациента с хипертония (повишено кръвно налягане), не е имало разлика в стойностите на кръвното налягане между леченията. Изследователите предполагат, че удължаването на елиминационния полуживот, предизвикано от едновременния прием на калций, може да доведе до кумулация (натрупване) на атенолол по време на продължително приложение, което компенсира намалената бионаличност.

Приложение: може да бъде полезно да се отдели времето на приложение на бета-блокери и калциеви продукти с най-малко 2 часа интервал. Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за потенциално намаляване на ефекта на бета-блокерите след добавяне на терапия с калций.

Обратно към списък с взаимодействия на ИМУН СЪПОРТ сироп 237 мл., IMMUNE SUPPORT syrup 237 ml.

Взаимодействие на ИМУН СЪПОРТ сироп 237 мл., IMMUNE SUPPORT syrup 237 ml. с лекарства и продукти съдържащи C07AB04 - ацебутолол (acebutolol)

© 2007 - 2019 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook