Взаимодействия

Взаимодействие на ПАНЦЕФ таблетки 400 мг. * 5, PANCEF tabl. 400 mg. * 5 с C03CC01 - етакринова киселина (etacrynic acid)

Това взаимодействие е умерено клинично значимо. При възможност избягвайте комбинациите! Изключение са случаите, когато се налага лечение поради специфични нужди.

Една от активната съставка на ПАНЦЕФ таблетки 400 мг. * 5, PANCEF tabl. 400 mg. * 5 е "J01DD08 - цефиксим (cefixime)" която взаимодейства с "C03CC01 - етакринова киселина (etacrynic acid)" по следният начин:

Мониторинг: ограничени данни предполагат, че фуроземид (furosemide)и евентуално други бримкови диуретици могат да потенцират нефротоксичността на някои цефалоспорини (cephalosporins). Точният механизъм на взаимодействие е неизвестен, въпреки че е доказано, че фуроземид може да повиши плазмените концентрации и/или да намали клирънса на някои цефалоспорини, като цефалоридин и цефтазидим. Данни от предишно проучване установяват връзка между използването на диуретик и остра бъбречна недостатъчност по време на лечение с цефалоридин.

По-конкретно 9 от 36 пациента, които са развили остра бъбречна недостатъчност по време на лечение с цефалоридин, също са получавали и диуретик предимно фуроземид. Други рискови фактори включват шок, инфекция, прекомерна доза цефалоридин и едновременна употреба с други потенциално нефротоксични лекарства. Докладвани са и някои други случаи на повишен риск от нефротоксичност при комбинация на фуроземид, цефалоридин или цефалотин.

Освен това в едно проучване се установява, че администрацията на фуроземид или етакринова киселина увеличава честотата и степента на проксималната бъбречна тубуларна некроза при мишки и плъхове лекувани с цефалоридин. За разлика от това, в друго проучване, проведено при пациенти с предшестващо умерено бъбречно увреждане, не се установяват промени върху серумния полуживот на цефокситин, и скоростта на гломерулна филтрация по време на едновременното прилагане на цефокситин и фуроземид.

Приложение: въпреки че данните са предимно ограничени до употребата на цефалоридин, който вече не е на пазара, може да се подхожда с повишено внимание при пациенти, получаващи бримков диуретик в комбинация с други цефалоспорини. Бъбречната функция трябва да се следи, особено когато се използват високи дози или когато тези лекарства се прилагат в напреднала възраст или при пациенти със съществуващо бъбречно увреждане.

Обратно към списък с взаимодействия на ПАНЦЕФ таблетки 400 мг. * 5, PANCEF tabl. 400 mg. * 5

Взаимодействие на ПАНЦЕФ таблетки 400 мг. * 5, PANCEF tabl. 400 mg. * 5 с лекарства и продукти съдържащи C03CC01 - етакринова киселина (etacrynic acid)

© 2007 - 2019 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook