Взаимодействия

Взаимодействие на ПАНЦЕФ таблетки 400 мг. * 5, PANCEF tabl. 400 mg. * 5 с J05AF10 - ентекавир (entecavir)

Това взаимодействие е умерено клинично значимо. При възможност избягвайте комбинациите! Изключение са случаите, когато се налага лечение поради специфични нужди.

Една от активната съставка на ПАНЦЕФ таблетки 400 мг. * 5, PANCEF tabl. 400 mg. * 5 е "J01DD08 - цефиксим (cefixime)" която взаимодейства с "J05AF10 - ентекавир (entecavir)" по следният начин:

Мониторинг: едновременното приложение на ентекавир (entecavir) с други лекарства, които се елиминират чрез активна тубулна секреция, може да доведе до повишени плазмени концентрации на ентекавир и/или едновременно приложеното с него лекарство, дължащи се на конкурентно инхибиране на транспортните системи в бъбречните тубули.

Лекарствата (и/или техните метаболити), за които се смята, че са подложени на активна тубулна секреция включват: ацикловир, алопуринол, аминосалицилова киселина, цидофовир, циметидин, креатин, дифилин, фамцикловир, фамотидин, флекаинид, ганцикловир, леветирацетам, метформин, метотрексат, мидодрин, микофеноловата киселина, озелтамивир, пралатрексат, пробенецид, прокаинамид, хинидин, ранитидин, тенофовир, триамтерен, триметоприм, валацикловир, валганцикловир, залцитабин, зидовудин, много от бета-лактамните и хинолонови антибиотици.

Приложение: пациентите, получаващи ентекавир в комбинация с други лекарства, които се подлагат на активна тубулна секреция, трябва да бъдат наблюдавани за прекомерни фармакологични ефекти от страна на едното или двете лекарства и при необходимост дозите на лекарствата се коригират.

Обратно към списък с взаимодействия на ПАНЦЕФ таблетки 400 мг. * 5, PANCEF tabl. 400 mg. * 5

Взаимодействие на ПАНЦЕФ таблетки 400 мг. * 5, PANCEF tabl. 400 mg. * 5 с лекарства и продукти съдържащи J05AF10 - ентекавир (entecavir)

© 2007 - 2019 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook