Взаимодействия

Взаимодействие на ИМУН СЪПОРТ сироп 237 мл., IMMUNE SUPPORT syrup 237 ml. с L01BC06 - капецитабин (capecitabine)

Това взаимодействие е силно клинично значимо. Избягвайте комбинациите! Рискът от взаимодействието за вашето здраве е много голям.

Една от активната съставка на ИМУН СЪПОРТ сироп 237 мл., IMMUNE SUPPORT syrup 237 ml. е "A11AA - Мултивитамини с минерали (Multivitamins with minerals)" която взаимодейства с "L01BC06 - капецитабин (capecitabine)" по следният начин:

Мониториране отблизо: едновременното прилагане с фолатна терапия може да потенцира фармакологичните ефекти на 5-флуороурацил (5-fluorouracil). Точният механизъм на взаимодействие е неизвестен. Въпреки че увеличаване цитоксичността на 5-флуороурацил може да бъде използвано в положителен аспект при някои раково болни пациенти, трябва да се има предвид вероятността от интоксикация. При възрастни пациенти, получаващи левковорин и флуороурацил, е била докладвана смърт от тежък ентероколит, диария и дехидратация.

В едно клинично проучване, включващо 148 пациенти с напреднал нелекуван колоректален рак, седмичното прилагане на 5-флуороурацил (600 мг/кв.м) в комбинация с левковорин (500 мг/кв.м) било свързани с по-висока степен на отговор, отколкото при самостоятелното прилагане на 5-флуороурацил (23% срещу 8%). Въпреки това, комбинацията била също по-токсична в сравнение със самостоятелното прилагане на 5-флуороурацил, което се изразявало в по-голяма честота на диария трета до четвърта степен (19,5% срещу 8,5%) и конюнктивит (26,5% срещу 5,6%), както и един регистриран смъртен случай в сравнение с нито един. Никакви различия преживяемостта и времето за прогресиране на рака не били наблюдавани между двете групи.

Подобни резултати били наблюдавани в едно друго проучване с капецитабин - прекурсор на 5-флуороурацил. Взаимодействието било също докладвано с фолиева киселина.

Един публикуван доклад описва двама пациенти, които били хоспитализирани за предполагаема 5-флуороурацил токсичност (анорексия, тежки улцерации по устата, кървава диария, вагинално кървене) при едновременно лечение с мултивитамини, съдържащи фолиева киселина (0,5 мг при единия и 5 мг при другия). И двамата пациенти толерирали последващи курсове с 5-флуороурацил, приложен в предишните дози, след прекратяване приема на мултивитамините.

Един друг публикуван доклад описва пациентка с рак на гърдата, която починала по време на лечение с капецитабин (2500 мг/кв.м дневно за 14 дни на всеки 3 седмици), докато приемала фолиева киселина в дози от 15 мг/ден. Пациентката развила диария, повръщане и синдром ръка-крак 8 дни след начало приема на капецитабин. Нейното състояние се подобрило за кратко след прекратяване приема на капецитабин и след това на фолиева киселина, но впоследствие развила некротичен колит и починала от септичен шок и васкуларен колапс.

Приложение: препоръчва се повишено внимание, ако 5-флуороурацил или някое друг от прекурсорите му (капецитабин, тегафур) се предписва в комбинация с левковорин. Може да е необходимо използване на по-ниски дози 5-флуороурацил. Пациентите трябва да бъдат мониторирани отблизо за потенциална токсичност от страна на 5-флуороурацил, като неутропения, тромбоцитопения, стоматит, стомашно-чревна хеморагия, тежка диария, повръщане, кожни реакции и невропатия.

Пациентите трябва да бъдат инструктирани да избягват приема на фолиева киселина, под формата на хранителна добавка или в състава на мултивитаминови препарати, без преди това да са се посъветвали със своя лекар.

Обратно към списък с взаимодействия на ИМУН СЪПОРТ сироп 237 мл., IMMUNE SUPPORT syrup 237 ml.

Взаимодействие на ИМУН СЪПОРТ сироп 237 мл., IMMUNE SUPPORT syrup 237 ml. с лекарства и продукти съдържащи L01BC06 - капецитабин (capecitabine)

© 2007 - 2019 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook