Взаимодействия

Взаимодействие на ОТРИВИН сол 0.05 % 10 мл, OTRIVIN nasal drops 0.05 % 10 ml с N06AX17 - милнаципран (milnacipran)

Това взаимодействие е умерено клинично значимо. При възможност избягвайте комбинациите! Изключение са случаите, когато се налага лечение поради специфични нужди.

Една от активната съставка на ОТРИВИН сол 0.05 % 10 мл, OTRIVIN nasal drops 0.05 % 10 ml е "R01AA07 - ксилометазолин (xylometazoline)" която взаимодейства с "N06AX17 - милнаципран (milnacipran)" по следният начин:

Мониторинг: допълнителни или синергични ефекти върху кръвното налягане и сърдечната честота, могат да се появят при комбинираната употреба на инхибиторите на обратното захващане на серотонина и норадреналина (SNRIs) със симпатикомиметични средства, като капки за нос, адренергични бронходилататори, очни вазоконстриктори и системни вазопресори. Самостоятелната употреба на инхибиторите на обратното захващане на серотонина и норадреналин, е свързана с трайно повишаване на кръвното налягане и сърдечната честота, също така са докладвани и случаи на повишено кръвно налягане, налагащо незабавно лечение.

Приложение: препоръчва се повишено внимание, ако инхибиторите на обратното захващане на серотонина и норадреналина се използват с други лекарства, които могат да увеличат кръвното налягане и/или сърдечната честота. Кръвното налягане и пулса трябва да се измерват преди започване на терапия с инхибиторите на обратното захващане на серотонина и норадреналина и след това да се проследяват през редовни интервали. При пациенти, които имат постоянно повишение на кръвното налягане или пулса, трябва да се има предвид намаляване на дозата или изключване на инхибиторите на обратното захващане на серотонина и норадреналина от терапия.

Обратно към списък с взаимодействия на ОТРИВИН сол 0.05 % 10 мл, OTRIVIN nasal drops 0.05 % 10 ml

Взаимодействие на ОТРИВИН сол 0.05 % 10 мл, OTRIVIN nasal drops 0.05 % 10 ml с лекарства и продукти съдържащи N06AX17 - милнаципран (milnacipran)

© 2007 - 2019 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook