Взаимодействия

Взаимодействие на ОТРИВИН сол 0.05 % 10 мл, OTRIVIN nasal drops 0.05 % 10 ml с N06AF01 - изокарбоксазид (isocarboxazid)

Това взаимодействие е умерено клинично значимо. При възможност избягвайте комбинациите! Изключение са случаите, когато се налага лечение поради специфични нужди.

Една от активната съставка на ОТРИВИН сол 0.05 % 10 мл, OTRIVIN nasal drops 0.05 % 10 ml е "R01AA07 - ксилометазолин (xylometazoline)" която взаимодейства с "N06AF01 - изокарбоксазид (isocarboxazid)" по следният начин:

Мониторинг: чрез инхибиране на разграждането на катехоламините, моноаминооксидазните инхибитори (МАО-инхибитори),теоретично, може да потенцират сърдечносъдовите ефекти на системно абсорбирани симпатикомиметични средства, след локално приложение (напр. капките за нос, очни вазоконстриктори). Въпреки това, взаимодействието не е проучено, нито докладвано в медицинската литература. Не е наблюдавано увеличение на кръвното налягане или сърдечната честота, когато транилципромин (tranylcypromine) е приложен при пациент, използващи 1% епинефрин очни капки два пъти дневно.

Най-типичните деконгестанти и вазоконстриктори са директно действащите симпатикомиметици, които изглежда са по-малко засегнати от МАО-инхибиторите, отколкото косвено или смесено действащите симпатикомиметици като псевдоефедрин или ефедрин. Докато употребата на МАО-инхибиторите е докладвана при овладяване на тежки хипертонични реакции и хиперпирексия при пациенти, приемащи косвено или смесено действащи медикаменти, повечето проучвания са установили, минимален ефект върху налягането на системно прилаганите директно действащи агенти, включително епинефрин, норепинефрин и изопротеренол.

Въпреки това, е докладвано увеличаване на ефектите върху налягането и по-голямо от 50% намаляване на необходимата доза на директно действащите симпатикомиметици при хипертензивни пациенти, които са лекувани от ортостатична хипотония, предизвикана от МАО-инхибитори. При пациенти, получаващи системно, директно действащите симпатикомиметици и МАО-инхибитори, има отделни съобщения за повишено кръвно налягане и сърдечната честота.

Приложение: въпреки че данните са ограничени, е препоръчително повишено внимание, когато се прилага едновременно актуални деконгестанти и вазоконстриктори с МАО-инхибитори или други агенти, които притежават МАО-инхибиторна активност (напр. фуразолидон, линезолид, прокарбазин).

Обратно към списък с взаимодействия на ОТРИВИН сол 0.05 % 10 мл, OTRIVIN nasal drops 0.05 % 10 ml
© 2007 - 2019 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook