Взаимодействия

Взаимодействие на АЦЦ АКУТ HOT DRINK прах 600 мг. * 10, ACC HOT DRINK powder 600 mg. * 10 с A07BA01 - медицински въглен (medicinal charcoal)

Това взаимодействие е минимално клинично значимо. Рискът е минимален, но трябва да го имате предвид. Удачно е да се предприемат мерки за да се избегне взаимодейстието.

Една от активната съставка на АЦЦ АКУТ HOT DRINK прах 600 мг. * 10, ACC HOT DRINK powder 600 mg. * 10 е "R05CB01 - ацетилцистеин (acetylcysteine)" която взаимодейства с "A07BA01 - медицински въглен (medicinal charcoal)" по следният начин:

Провеждани са редица изследвания, за да се определи дали активният въглен поглъща N-ацетилцистеин (NAC) и, ако е така, дали взаимодействието има клинично значение. Не са били установени специфични терапевтични нива на N-ацетилцистеин (NAC) в кръвта, така че, такива проучвания, които показват намаление на площта под кривата на плазмената концентрация-време (AUC) не са приложими.

Едно изследване показва, че доза от 6 грама активен въглен ще абсорбира 96,2% от дозата на N-ацетилцистеин (NAC). Други проучвания са установили малка разлика в площта под кривата на плазмената концентрация (AUC), Cmax (максималната концентрация) или Тmax (време за достигане на максимална пласмена концентрация) когато N-ацетилцистеин (NAC) се прилага самостоятелно или без активен въглен. Ин витро проучвания предполагат, че N-ацетилцистеин (NAC) може да намали абсорбиращия капацитет на активния въглен.

Клиничното значение на тази находка обаче е неизяснена. Когато предозирането е настъпило в рамките на последния час, необходимо е да се даде активен въглен, след което да се изчака приемането на N-ацетилцистеин (NAC), докато не бъдат лабораторно определени нивата на ацетаминофен в кръвта.

Обратно към списък с взаимодействия на АЦЦ АКУТ HOT DRINK прах 600 мг. * 10, ACC HOT DRINK powder 600 mg. * 10

Взаимодействие на АЦЦ АКУТ HOT DRINK прах 600 мг. * 10, ACC HOT DRINK powder 600 mg. * 10 с лекарства и продукти съдържащи A07BA01 - медицински въглен (medicinal charcoal)

© 2007 - 2019 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook